Het diakenambt: een 
 dubbele opdracht 

“Waartoe zeer goed is, dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen.”

Zo’n tweehonderdvijftig diakenen – van Zwolle tot Terneuzen en Amsterdam – kwamen 16 september samen op de Landelijke Diakendag. We kijken terug op een bijzonder waardevolle en leerzame dag. 

Wilt u het gehoorde terugkijken? Beluister hieronder de audio-opnames van de plenaire bijdragen. Ook de presentaties die in de workshops zijn getoond, kunt u nog eens bekijken. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw komst!

Gehouden lezingen

Hoofdlezing - Het diakenambt, een dubbele opdracht - download audiobestand - door ds. Huisman
Nevenlezing - Diaconaat in de zusterkerken - download audiobestand 

Gehouden workshops

 Als een huis - download presentatie  - door Hennie Zwanenburg
 Beginnend ambtsdrager - geen presentatie beschikbaar - door Fijke Mulder
 Diaconaat zonder einde? download presentatie  - door Jan Drost
 Diaconaat zonder geld - geen presentatie beschikbaar - door Bert de Wit
 Het diaconale gesprek download presentatie  - door Steef Post 
 Het diaconale gesprek download presentatie  - door Bram ter Harmsel 
 Lid van de kerkenraad - geen presentatie beschikbaar - door ds. P. Mulder
 Op huisbezoek download presentatie  - door Hans de Deugd
 Op bezoek bij kwetsbarenDOWNLOAD SAMENVATTING - door  Leo Huisman
Op bezoek bij kwetsbaren - geen presentatie beschikbaar - door Ds. A.A. Brugge 
Pastoraal werk bij psychische ziekten
- geen presentatie beschikbaar - door Kasper Nipius 
 Schuldhulpverlening download presentatie  - door J.A. van Voorden
 Zorgdragen voor jongeren download presentatie  - door Sjaco van Gurp